Právní předpisy

Jednotlivé předpisy si můžete prohlédnout zde na stránkách, nebo si je stáhnout v souboru PDF do svého počítače.


Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
,
 ve znění pozdějších předpisů. stáhnout

Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci. stáhnout

Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. stáhnout

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. stáhnout

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů. stáhnout

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. stáhnout

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. stáhnout

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu stáhnout

Kontakt

Hana Filipová - FIRE POINT Nová Ves u Chýnova 8
391 55 Chýnov
737 942 932
778 548 649
778 548 673
info@firepoint.eu