Osoba odborně způsobilá

Výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb. , v rámci které budou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany(PO).

 
Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti PO

 •     Preventivní prohlídky požární ochrany a vypracování zápisu - dle začlenění činnosti, případně dle potřeb
      objednatele.
 •     Školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek,
      zaměstnanců a preventistů PO, včetně dokumentace o provedeném školení a odborné přípravy
      preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č.246/2001 Sb. 
 •     Vypracování podkladů pro změny ve stávajícím objektu, přijetí nových technických a organizačních změn
      na úseku PO
 •     Zpracování kompletního požárně bezpečnostího řešení stavby ve smyslu zákona č.133/85 Sb.
      a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., (nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání, a jiné).
 •     Konzultace a odborná technická pomoc v oblasti PO.
 •     Podíl na zpracování, ale i doplňování bezpečnostních manuálů.

 

 Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat

Kontakt

Hana Filipová - FIRE POINT Nová Ves u Chýnova 8
391 55 Chýnov
737 942 932
778 548 649
778 548 673
info@firepoint.eu