Dokumentace PO


Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Druhy povinné dokumentace stanovuje §27 vyhlášky ministerstva vnitra č.246/2001 Sb.

 

Rádi pro Vás vypracujeme tyto dokumentace požární ochrany 

  • Posouzení požárního nebezpečí (ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí (ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární řád (ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární poplachová směrnice (ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Evakuační plán (ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Řád ohlašovny požáru (ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární kniha (ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Dokumentace zdolávání požáru (ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) - textová a grafická část + projednání a předložení na Hasičském záchranném sboru
  • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností (ve smyslu §38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 

 

 
Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat
 

Kontakt

Hana Filipová - FIRE POINT Nová Ves u Chýnova 8
391 55 Chýnov
737 942 932
778 548 649
778 548 673
info@firepoint.eu