Požární ochrana

Požární ochrana (PO) objektu nebo provozu firmy spočívá ve zhodnocení vlivů a zjištění pravděpodobných možností vzniku požáru. Tyto možnosti a okolnosti pravidelně kontrolovat a snižovat tak pravděpodobnou možnost vzniku požáru na minimum. Vytvářet podmínky, které by v případě požáru vedly k provedení účinného zásahu.


Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit legislativní povinnosti na úseku požární ochrany.

 

Zákon o Požární ochraně č. 133/1985 Sb. definuje povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob v oblasti požární ochrany. Rozsah plnění těchto povinností je dán typem provozovaných činností, nebo objektů, ve kterých je podnikatelská činnost vykonávána.

 

Naše firma Vám nabízí komplexní služby v této oblasti.


Zajistíme: 

 

Kontakt

Hana Filipová - FIRE POINT Nová Ves u Chýnova 8
391 55 Chýnov
737 942 932
778 548 649
778 548 673
info@firepoint.eu