Koordinátor BOZP

Zpracování plánu BOZP a ohlášení prací na OIP

Pro zadavatele stavby zpracujeme :

 

Plán BOZP v četně aktuálních pravních předpisů

Plan BOZP zpracovávame pro potřebu stavební dokumentace i  ve fázy realizace stavebního díla

Zpracujeme za investora Oznámení o zahájení prací a dle dohody odešleme na příslušný OIP

 

Kordinace prací v průběhu výstavby a pravidelné kontroly stavenistě

 

Koordinace aktuálních zhotovitelů na stavbě

Organizace kontrolních dnů na stavbě

Kontrola dokumentace zhotovitelů na stavbě.

 

Kontrola dodržování  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě

Pravidelné písemné výstupy z kontrolních dnů
vč. fotodokumentace

Spolupracujeme se stavebním dozorem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi

Vedení plánu BOZP

Po celou dobu trvání stavby vedeme Plán BOZP a zajišťujeme jeho aktualizace.

 

Kontakt

Hana Filipová - FIRE POINT Nová Ves u Chýnova 8
391 55 Chýnov
737 942 932
778 548 649
778 548 673
info@firepoint.eu